<rt id="eeu60"><center id="eeu60"></center></rt><acronym id="eeu60"><center id="eeu60"></center></acronym>
<acronym id="eeu60"><small id="eeu60"></small></acronym>
<acronym id="eeu60"><center id="eeu60"></center></acronym>
<sup id="eeu60"></sup>
馬昭被評為中價協資深會員
馬昭被評為中價協資深會員
  • 2016/8/24
  • 來源:中國輕工業成都設計工程有限公司

經中價協資深會員專家評審小組審核,馬昭被評為“中價協資深會員”。該稱號授予工作業績顯著、在工程造價管理領域內具有較高聲望的專家。

<rt id="eeu60"><center id="eeu60"></center></rt><acronym id="eeu60"><center id="eeu60"></center></acronym>
<acronym id="eeu60"><small id="eeu60"></small></acronym>
<acronym id="eeu60"><center id="eeu60"></center></acronym>
<sup id="eeu60"></sup>